Årets företag

Hannu slip1

 

 

Årets företagare är inget pris utan ett hederstecken till en företagare som under året utfört
en prestation i sin kommun och som framstår som en god förebild för andra företagare och för samhället i övrigt.

Hannu och Daniel har på några få år utvecklat bolaget från en "garageverksamhet" till ett föreag med nya lokaler, maskiner och fyra sysselsatta. Dessa två företagare kan tjäna som lysande föredömen för andra genom sitt sätt att lugnt och metodiskt, steg för steg, utveckla företaget med hjälp av sitt stora yrkeskunnande och sociala kompetens.

Nytillv 1

Varje enskild kundrelation är för oss unik och du som kund är därför alltid i centrum hos oss.